Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

tak-czekam
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin

June 19 2017

tak-czekam
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viamglistyporanek mglistyporanek
tak-czekam
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viamglistyporanek mglistyporanek
tak-czekam
tak-czekam
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viahands0me hands0me

June 15 2017

tak-czekam
Gdyby ciebie nie było,
gdzie mógłbym być?
Gdyby ciebie nie było, 
gdzie mógłbym iść?
Gdyby ciebie nie było,
nie byłoby źle.
Generalnie
być może
lepiej by było.
Gdyby ciebie nie było,
to kupiłbym w sklepie
jedną bułkę
i konserwę rybną.
Nie musiałbym
gotować obiadu,
gdyby ciebie nie było.
Mógłbym o
dwudziestej trzeciej
czterdzieści pięć
z domu wyjść,
chodzić całą noc,
nie wrócić
albo wrócić.
Gdyby ciebie nie było,
mógłbym palić w wannie,
mógłbym palić w łóżku.
Gdyby ciebie nie było,
miałbym więcej kolegów,
więcej koleżanek.
A przede wszystkim
gdyby ciebie nie było,
to w mieszkaniu by się zjawił
milion mrówek około,
milion białych mrówek
i bym pozwolił im się rozmnażać,
gdyby ciebie nie było,
malutkim białym mrówkom,
których nie widzę bez okularów.
Gdyby ciebie nie było,
te mrówki by się rozmnażały,
najpierw byłoby szesnaście milionów
małych białych mrówek,
potem miliard,
a potem do potęgi,
do kwadratu,
mrówek tłum.
Gdyby ciebie nie było,
to znalazłbym mur,
wziął duży rozbieg
i pierdolnął głową
w ten mur.
— Marcin Swietlicki i najpiękniejszy cytat świata
Reposted fromlittlefool littlefool viaoblivions oblivions
tak-czekam
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viapimpmyheart pimpmyheart
tak-czekam
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viapimpmyheart pimpmyheart
tak-czekam
tak-czekam
1699 d8d9
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
tak-czekam
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viairmelin irmelin
tak-czekam
0763 8d19
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahands0me hands0me
tak-czekam
6543 76f1
tak-czekam

June 13 2017

tak-czekam
2863 30a9 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
tak-czekam
7862 d8b1 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
tak-czekam
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
tak-czekam

May 26 2017

9450 f34b 500

andrecarrilho:

Bad Memories, animated illustration for Cabide, 2016

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl