Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

tak-czekam
2288 1a59 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viairmelin irmelin
tak-czekam
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viairmelin irmelin
tak-czekam
tak-czekam
5211 37f3 500
Reposted fromantichris antichris viascorpix scorpix
tak-czekam
6735 f162 500
the first rule of art club is you never talk about art club
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaoll oll
tak-czekam
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
tak-czekam
6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
tak-czekam
3243 3d40
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
tak-czekam
3339 da11 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
tak-czekam

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahermina hermina
tak-czekam
6977 e060
Reposted frombanitka banitka viahermina hermina
tak-czekam
9780 26fd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
tak-czekam
4127 f314 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
tak-czekam
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viahermina hermina

November 27 2017

tak-czekam
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
tak-czekam
tak-czekam
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
tak-czekam
8146 2286
tak-czekam
0556 9a1a
tak-czekam
Reposted fromjasminum jasminum viakechness kechness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl